Thủ lĩnh đối thủ Frat bắt phim sét lào Marco ăn trộm của họ

2917

Nhiệm vụ của Marco khi tham gia một hội huynh đệ là cướp một thứ nhất định từ hội huynh đệ cạnh tranh của họ. Anh ấy sắp hoàn thành công việc khi thủ lĩnh của đối thủ cạnh tranh Riley bắt giữ phim sét lào anh ấy.